Solidus heeft heel veel programmatuur.

Deze programmatuur mag u gebruiken als u Solidus een
gebruiksvergoeding betaalt.

De gebruiksvergoeding bestaat uit een fee voor gebruik op 1 computer,
een zogenaamde stand-alone-computer, voor de periode 1 januari
tot en met 31 december van het gebruiksjaar.

Als u bestanden wilt delen met meerdere gebruikers, wij noemen dat: werken in netwerk,
dan betaalt u een vergoeding voor elke extra gebruiker.

Wij ontwikkelen standaard programmatuur die geschikt is voor het
delen van bestanden, het werken in netwerk.

Alle programma's die Solidus beschikbaar stelt, zijn ontwikkeld
door Solidus, aan de hand van de wensen van de klanten van Solidus.

Alle programma's zijn geschreven in JAVA.


Een samenvatting van de beschikbare programma's staat hier.