Solidus is in 1984 opgericht.

Solidus is een handelsnaam van Grafisch Bureau Rotterdam Holding B.V.,
gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24150904.

Solidus hanteert leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden werden op 12 januari 2004 gedeponeerd ter griffie
van de Rechtbank te Rotterdam onder nummer 197/03.